ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ VA-VE

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ VA-VE

การขึ้นรูปร่องฟัน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)

การขึ้นรูปร่องฟัน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)

วัสดุ30φ×3.25t
ผลลัพธ์-ไม่มีการไสหรือเจาะ (รูปร่างสุดท้าย)
-ทางวิ่งน้ำโลหะตัดไม่ได้ด้วยการเปลี่ยนรูปโลหะ - เพิ่มความแข็งแรง

ข้อมูลจริงของโมดูล 0.40-1.5

การขึ้นรูปร่องฟัน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก) ข้อมูลจริงของโมดูล

การขึ้นรูปร่องฟัน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)

การขึ้นรูปร่องฟัน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)

วัสดุ42.7φ×5.5t
ผลลัพธ์-ไม่มีการไสหรือเจาะ (รูปร่างสุดท้าย)
-สามารถแปรรูปชิ้นงานที่มีบริเวณแคบกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องฟัน

ข้อมูลจริงของโมดูล 0.40-1.5

การขึ้นรูปร่องฟัน (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) ข้อมูลจริงของโมดูล

การขึ้นรูปผิวส่วนโค้ง

การขึ้นรูปผิวส่วนโค้ง

วัสดุ30φ×3.25t
ผลลัพธ์ไม่มีการเชื่อม รวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

ขึ้นรูปร่างทรงกลมโดยผสมผสานการดึงขอบทั้งสองด้าน

ขึ้นรูปร่างทรงกลมโดยผสมผสานการดึงขอบทั้งสองด้าน

การรีดหรืออัดขึ้นรูป

การรีดหรืออัดขึ้นรูป

วัสดุ42.7φ×5.5t
ผลลัพธ์ไม่มีการเชื่อม รวมชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

ไม่มีส่วนที่มีขนาดท่อดั้งเดิม = เปลี่ยนรูปโลหะทั้งหมด

ไม่มีส่วนที่มีขนาดท่อดั้งเดิม = เปลี่ยนรูปโลหะทั้งหมด
Company information

ข้อมูลบริษัท

ดูรายละเอียด

Environment Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด