ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

การประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

นโยบายด้านคุณภาพ

เราจะสร้างคุณภาพสูงสุดทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจกับความเชื่อถือจากลูกค้า ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและดำเนินมาตรการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นที่หนึ่ง นอกจากนี้จะพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสมบูรณ์ของระบบประกันคุณภาพซึ่งจะสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดความพึงพอใจได้

กระบวนการจนถึงการเริ่มผลิตชิ้นงานใหม่

กิจกรรม GATE

ที่บริษัทของเราได้กำหนด 5 เกทตั้งแต่การขอเสนอราคาจากลูกค้าจนถึงการเริ่มผลิตจำนวนมาก รวมทั้งมีการจัดทำระบบซึ่งสามารถประกันคุณภาพตอนผลิตจำนวนมาก

กระบวนการจนถึงการเริ่มผลิตชิ้นงานใหม่

ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจสอบ

ชื่อเครื่องจักร ผู้ผลิต จำนวนเครื่อง
เครื่องวัดความกลม MITUTOYO
เครื่องวัดรูปทรง MITUTOYO
เครื่องวัดความหยาบของพื้นผิว MITUTOYO
เครื่องวัดความแข็ง (ร็อคเวล) MITUTOYO
เครื่องวัดความแข็ง (วิคเกอร์) MITUTOYO
เครื่องทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องทดสอบด้วยกระแสไหลวน Bandesign
เครื่องวัด 3 มิติ CARL ZEISS
Company information

ข้อมูลบริษัท

ดูรายละเอียด

Environment Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด