ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาการบริหาร

มุ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนพื้นฐานของการผลิต รวมทั้งเป็นที่รู้จัก เป็นที่คาดหวัง และได้รับความเชื่อถือทั่วโลก (ความปลอดภัย - คุณภาพ - ราคา - กำหนดส่ง)

นโยบายคุณภาพ

เราจะสร้างคุณภาพสูงสุดทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจกับความเชื่อถือจากลูกค้า ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและดำเนินมาตรการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นที่หนึ่ง นอกจากนี้จะพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสมบูรณ์ของระบบประกันคุณภาพซึ่งจะสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดความพึงพอใจได้

นโยบายปี 2023

"เราจะปรับปรุงโครงสร้างของเราให้มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะเป็นบริษัทที่สามารถอยู่รอดได้แม้ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่"

โรคระบาดที่เริ่มต้นในปี 2020 ในขณะนี้ก็ยังคงมีความรุนแรงในหลายประเทศ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เห็นถึงข้อเท็จจริงจากการทรุดตัวลงของห่วงโซ่อุปทานในทั่วโลกซึ่งเกิดจากโรคระบาดนอกจากนี้ยังเริ่มจากมีการรุกรานฝ่ายเดียวจากผู้นำที่ยึดถือแนวความคิดที่ผิดของรัสเซีย จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ, ก๊าซ, พลังงานไฟฟ้า, และอาหารมีราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และรวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโลกกำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้น เราจำเป็นต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น เพิ่มความเร็วในวงจรของกิจกรรมการลดต้นทุน ในส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นเราจะส่งเสริมผลักดันให้เป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น มุ่งสู่ผู้ผลิตในระดับสูงสุดในภูมิภาคเอเซีย และปกป้องรอยยิ้มของพนักงานและครอบครัว แม้อยู่ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์

สโลแกนประจำปี 2023

"หากไม่มีคุณภาพก็ไม่มีอนาคต ร่วมสร้างคุณภาพ MFC ที่ดีสู่สากล"

อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติ และได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สำคัญ เช่น ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ CASE โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่แน่นอนว่าจากระบบน้ำมัน รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะกลายเป็นกระแสหลักในอนาคต ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิตรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นได้ในอนาคตหรือไม่ มีการคาดการณ์ว่าส่วนแบ่งตลาดโลกของรถจักรยานยนต์และรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นจะทรุดตัวลงและโครงสร้างการจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แม้จะอยู่ในสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมเหล่านั้น เราก็จะต้องแข็งแกร่งพอที่จะสามารถทำธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศได้ ต่อจากนี้ไปเราจะต้องไม่ผลิตชิ้นงานที่มีปัญหาคุณภาพอย่างเด็ดขาด ต้องจัดการปรับปรุงด้านคุณภาพ เพื่อสร้างระบบและส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงของ MFC ไปทั่วโลก

Company information

ข้อมูลบริษัท

ดูรายละเอียด

Environment Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด