ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาการบริหาร

มุ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนพื้นฐานของการผลิต รวมทั้งเป็นที่รู้จัก เป็นที่คาดหวัง และได้รับความเชื่อถือทั่วโลก (ความปลอดภัย - คุณภาพ - ราคา - กำหนดส่ง)

นโยบายคุณภาพ

เราจะสร้างคุณภาพสูงสุดทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจกับความเชื่อถือจากลูกค้า ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและดำเนินมาตรการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นที่หนึ่ง นอกจากนี้จะพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสมบูรณ์ของระบบประกันคุณภาพซึ่งจะสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดความพึงพอใจได้

นโยบายประจำปี 2021

"สร้างการผลิตที่เข้มแข็งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม"

ภัยพิบัติไวรัสโคโรน่า, ภัยธรรมชาติที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ, การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในช่วงที่ผ่าน, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน, ต้นทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น, การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่คุกคามเศรษฐกิจโลก เป็นสิ่งแวดล้อมรอบ MFC ทั้งสิ้น เราต้องสร้างการผลิตที่เข้มแข็งเพื่อเอาชนะต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ MFC ของพวกเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

ต้องมุ่งมั่นทุ่มเททำการปรับปรุงให้เป็นไลน์ในฝัน เปลี่ยนจากระบบไลน์การผลิตด้วยคนเป็นระบบไลน์การผลิตแบบอัตโนมัติ เพิ่มมูลค่าต่อคนในปัจจุบันเป็น2เท่า หรือ3เท่า สร้างการผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อเอาชนะกลุ่มประเทศในอาเซียน

สโลแกนประจำปี 2021

"The Great Reset (การเริ่มต้นใหม่ครั้งใหญ่)"

ในปีนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ ไม่มีการทุจริต เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากที่พบปัญหาการทุจริตเมื่อปีทีแล้ว ในปีนี้เราจะสร้างระบบที่ไม่สามารถทุจริตได้, ปฏิรูปจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นสิ่งไม่ดี, ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เพื่อสร้างระบบองค์กรที่มีความซื่อสัตย์อีกครั้ง

Company information

ข้อมูลบริษัท

ดูรายละเอียด

Environment Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด