Corporate Info.
ข้อมูลบริษัท

ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาการบริหาร

มุ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนพื้นฐานของการผลิต รวมทั้งเป็นที่รู้จัก เป็นที่คาดหวัง และได้รับความเชื่อถือทั่วโลก
(ความปลอดภัย - คุณภาพ - ราคา - กำหนดส่ง)

นโยบายคุณภาพ

เราจะสร้างคุณภาพสูงสุดทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจกับความเชื่อถือจากลูกค้า ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและดำเนินมาตรการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นที่หนึ่ง นอกจากนี้จะพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสมบูรณ์ของระบบประกันคุณภาพซึ่งจะสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดความพึงพอใจได้

นโยบายปี 2024

"เอาตัวรอดจากยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ มองไปสู่อนาคตอีก 50ปี หรือ 100ปีและปรับค่านิยมองค์กรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม"

สำหรับประเทศอื่นๆสงครามและการรุกรานถือเป็นเรื่องปกติ สิ่งนี้ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาตลาดต่างๆครั้งใหญ่นอกจากนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมมากมายที่คุกคามเศรษฐกิจโลก เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาดที่เกิดจากสภาพอากาศที่ไม่ปกติความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องสร้างโครงสร้างองค์กรที่สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตอีก 50ปี หรือ 100ปีข้างหน้า ไม่ใช่เพียงอยู่รอดในปีหน้าหรือปีถัดไปเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเราเป็นบริษัทที่มีคุณค่าในยุคสมัยนั้น เป็นบริษัทที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การกระทำเช่นนี้หวังว่าเราจะเป็นบริษัทที่มีคุณค่าสำหรับประเทศไทย พนักงานและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงตลอดไป

สโลแกนประจำปี 2024

"ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุผ่านกิจกรรมอุบัติเหตุต้องเป็น 0 อย่างจริงจัง"

เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุต้องเป็น 0 จำเป็นต้องทำกิจกรรมการปรับปรุงเพื่อขจัดสาเหตุถอนรากถอนโคนอย่างจริงจัง ในสภาพการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุในขณะทำงาน กล่าวคือ จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ และจากการคาดการณ์ความอันตรายในขณะเดียวกันก็สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น และจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการคาดการณ์ความอันตรายให้กับพนักงานทุกคน และจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มทักษะให้สามารถคาดการณ์ความอันตรายได้ทุกสถานการณ์ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้นำในการส่งเสริมกิจกรรมอุบัติเหตุต้องเป็น 0 อย่างจริงจัง และสร้างสถานที่ทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุให้พนักงานรู้สึกปลอดภัย

MITSUBOSHI FORGING Logo mark

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้(Cookies)เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้