ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาการบริหาร

มุ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนพื้นฐานของการผลิต รวมทั้งเป็นที่รู้จัก เป็นที่คาดหวัง และได้รับความเชื่อถือทั่วโลก (ความปลอดภัย - คุณภาพ - ราคา - กำหนดส่ง)

นโยบายคุณภาพ

เราจะสร้างคุณภาพสูงสุดทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจกับความเชื่อถือจากลูกค้า ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและดำเนินมาตรการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นที่หนึ่ง นอกจากนี้จะพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสมบูรณ์ของระบบประกันคุณภาพซึ่งจะสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดความพึงพอใจได้

นโยบายปี 2022

『เราจะสร้างสรรค์การผลิตที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้อยู่รอดในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทุก 100ปีจะมี1ครั้ง』

เมื่อโลกได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติไวรัสโคโรน่าโหมกระหน่ำในปี2021 คาร์บอนที่เป็นกลางในอุตสาหกรรมยานยนต์ CASE (Connected การนำเทคโนโลยีเชื่อมต่อกับยานยนต์, Autonomous รถยนต์ไร้คนขับ, Share & Service การให้บริการรถเช่าระยะสั้น, Electric รถยนต์พลังงานไฟฟ้า) ได้เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ 100ปี เพื่อให้อยู่รอดในยุคการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น สำหรับ MFC ก็เช่นเดียวกันที่จะต้องรีบเร่งในการพัฒนาด้านการผลิต, ด้านคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น และต้องสร้างการผลิตที่เข้มแข็งทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านสภาพแวดล้อม ต่อเนื่องจากปีที่แล้วระบบไลน์การผลิตด้วยคนที่ปรับปรุงเป็นระบบไลน์

การผลิตแบบอัตโนมัติเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและสร้างไลน์ในฝันที่สามารถเพิ่มมูลค่าในปัจจุบันต่อคนได้เป็น2เท่า หรือ3เท่าการทำเช่นนี้จะทำให้โครงสร้างองค์กรสามารถดำรงอยู่ได้เสมอแม้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

สโลแกนประจำปี 2022

『ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องท้าทาย, สร้างคุณภาพที่ดีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส』

คุณภาพที่เป็นรากฐานของกิจกรรมการผลิตทั้งหมดต้องสมบูรณ์ เพื่อสร้างคุณภาพที่เข้มแข็งที่สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จำเป็นต้องทบทวนระบบของการรับประกันคุณภาพ และย้อนกลับไปที่ความรู้สึกเริ่มต้นอีกครั้ง โดยย้อนกลับไปทำซ้ำในกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่เมื่อ3ปีที่ก่อนในกิจกรรมการรับประกันคุณภาพ

ในกระบวนการของตนเอง และจำเป็นต้องนำประสบการณ์นั้นหลอมรวมเป็นมาตรฐานคุณภาพในองค์กร ทั้งไลน์การผลิตอัตโนมัติใหม่ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็เช่นกัน คุณภาพจะปรากฎเป็นจริงได้มาจากมาตรฐานของคุณภาพนั้นต้องใส่รวมไว้ล่วงหน้า

Company information

ข้อมูลบริษัท

ดูรายละเอียด

Environment Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด