ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาการบริหาร

มุ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนพื้นฐานของการผลิต รวมทั้งเป็นที่รู้จัก เป็นที่คาดหวัง และได้รับความเชื่อถือทั่วโลก (ความปลอดภัย - คุณภาพ - ราคา - กำหนดส่ง)

นโยบายคุณภาพ

เราจะสร้างคุณภาพสูงสุดทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจกับความเชื่อถือจากลูกค้า ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกและดำเนินมาตรการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นที่หนึ่ง นอกจากนี้จะพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสมบูรณ์ของระบบประกันคุณภาพซึ่งจะสามารถนำส่งผลิตภัณฑ์ที่ให้เกิดความพึงพอใจได้

นโยบายประจำปี 2020

ปฏิรูปต้นทุนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะอัตราแลกเปลี่ยน

ถ้าเราจะรอให้สถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนดีขึ้นคงไม่ได้ ดังนั้นเราต้องช่วยกันทำกิจกรรมการลดต้นทุนอย่างจริงจัง เพื่อให้ลูกค้าต่างประเทศยอมรับในเรื่องของราคา แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ขาดดุลด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อให้นโยบายประสบความสำเร็จ จะต้องทำการปรับปรุงไลน์การผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด, ทำการคัดสรรและคัดเลือก Supplier ใหม่ ที่มีความเข้มแข็งในด้านของ QCD เพื่อปรับปรุงต้นทุนการซื้อให้มีความเหมาะสม ดังนั้นพวกเราต้องนำแนวคิดแบบใหม่มาปรับใช้ในกิจกรรมการลดต้นทุน

สโลแกนประจำปี 2020

จะทำแบบเดิมไม่ได้! ต้องไม่หยุดเพื่อการปรับปรุงที่ดีที่สุด!

การทำสิ่งเดิมๆทำให้ไม่ก้าวหน้าและสูญเสียเวลาในการพัฒนา เราจะต้องฝ่าฟันภาวะวิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยกัน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เติบโต อย่างมีรากฐานและมุ่งสู่การยกระดับกิจกรรมการลดต้นทุนให้ดียิ่งขึ้น

Company information

ข้อมูลบริษัท

ดูรายละเอียด

Environment Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด