ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องจักรของสำนักงาน

เครื่องจักรของสำนักงาน

1. การพิจารณาแบบที่นำเสนอ

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีของบริษัทเราให้สอดคล้องตามแบบผลิตภัณฑ์ และบรรลุตามความต้องการของลูกค้าโดยการพิจารณาและนำเสนอแผน VA/VE

■ กรณีตัวอย่าง VA ที่รวมชิ้นส่วน 2 รายการเข้าด้วยกัน

กรณีตัวอย่าง VA ที่รวมชิ้นส่วน 2 รายการเข้าด้วยกัน

■ กรณีตัวอย่าง VA ของการลดน้ำหนัก

กรณีตัวอย่าง VA ของการลดน้ำหนัก

2. การออกแบบ-ผลิตแม่พิมพ์

ลดระยะเวลาของกำหนดส่ง-ลดต้นทุนของการผลิตแม่พิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์จำลองการแปรรูป (CAE)

การออกแบบ-ผลิตแม่พิมพ์

3. การออกแบบ-ผลิตเครื่องจักร

ลดพื้นที่-ลดระยะเวลาของกำหนดส่งโดยออกแบบเครื่องขึ้นรูปและเครื่องตรวจสอบ ฯลฯ ที่สอดคล้องกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การออกแบบ-ผลิตเครื่องจักร

4. การท้าทายสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ

เราจะท้าทายสู่เทคนิคการผลิตและเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไปทุกวันเพื่อตอบสอบความต้องการของลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุด

■สายการผลิต 8 STATIONS PRESS UPR-SHAFT

สายการผลิต 8 STATIONS PRESS UPR-SHAFT

■สายการเคลือบสีเรซิน

สายการเคลือบสีเรซิน

■สายการประกอบ MCB (MOTION CONTROL BEAM)

สายการประกอบ MCB (MOTION CONTROL BEAM)

■ชิ้นงานสำเร็จรูป MCB

ชิ้นงานสำเร็จรูป MCB
Company information

ข้อมูลบริษัท

ดูรายละเอียด

Environment Policy

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียด