Green policy/CSR
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม - CSR

環境方針・CSR

MITSUBOSHI FORGING CO.,LTD. ให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบัน พนักงานแต่ละคนมุ่งไปที่การรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตผ่านทางกิจกรรมขององค์กร ดำเนินการอย่างจริงจังในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ และกำหนดนโยบายพื้นฐานดังต่อไปนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการพยายามสนับสนุนสังคม

นโยบายพื้นฐาน

เข้าใจผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมของสำนักงาน และผลิตภัณฑ์ของเรา ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินกิจกรรมควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริษัทของเราดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ เช่น กฎหมาย-ระเบียบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ของตนเองตามความจำเป็นและพยายามดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ดำเนินการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
  3. ประหยัดพลังงานและประหยัดทรัพยากร - นำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ และพยายามสร้างสังคมของการหมุนเวียน
  4. สื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรม และดำเนินการยกระดับจิตสำนึกของพนักงานทุกคน
  5. เปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วไป

MITSUBOSHI FORGING Logo mark

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้(Cookies)เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ รวมถึงเสนอสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความสนใจของคุณมากที่สุด คุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้